top of page
DVVJ Logotyp.png

Om DVVJ

DVVJ | Dal- Västra Värmlands Järnväg | De Vackra Vyernas Järnväg

Järnvägen som är 93 km lång sträcker sig från Mellerud i söder genom Dalslands och Värmlands vackra och skiftande natur till Kyrkerud i Årjäng, i norr. Långa sträckor går längs kanten av Dalslands kanal och andra vackra vattendrag. Med Bengtsfors som knutpunkt bedriver vi söderut tågtrafik till Mellerud och norrut dressintrafik till Kyrkerud (Årjäng).

Historik

Den 1 mars 1928 startade trafiken på Dal-Västra Värmlands Järnväg som gick mellan Mellerud och Arvika. Järnvägen betydde mycket för människorna i norra Dalsland och sydvästra Värmland.

Utmed Dalslands kanal fanns på den tiden många massaindustrier som när järnvägen kom kunde utföra snabba transporter året om. Trots det stora behovet av en järnväg kom den redan från början att gå med förlust. Bolaget gick i konkurs 1935 och övertogs istället av Bergslagernas järnväg, BJ.

Järnvägen förstatligades 1948. Under sextio- och sjuttiotalet ökade privatbilismen och lastbilstrafiken, vilket innebar att passagerarunderlaget minskade och godsmängden sjönk. Detta ledde med tiden till att järnvägen fick läggas ner. Det sista persontåget på sträckan Arvika – Bengtsfors gick den 9 juni 1985 och persontrafiken mellan Mellerud och Bengtsfors lades ner den 31 augusti 1986.

Ett år senare, 1987, återupptogs passagerartrafiken mellan Mellerud och Bengtsfors. En stiftelse av Bengtsfors, Melleruds och Årjängs kommuner startade charter och linjetrafik under sommaren från juni – augusti. Satsningen har varit mycket lyckad. Stiftelsen DVVJ driver också dressintrafik mellan Bengtsfors och Årjäng. I Bengtsfors kan man hyra dressin hela året och sommartid även i Årjäng. Det är en annorlunda upplevelse att trampa dressin och järnvägen gör verkligen skäl för sitt namn: – De Vackra Vyernas Järnväg!

akvedukten-300x195.jpg

Hållbarhetsklivet

Hållbarhet

DVVJ hyr ut dressiner till sina gäster i Dalsland och Värmland och man kan boka dressiner nästan året om. Med en cykeldressin kan du utforska det vackra landskapet och samtidigt skydda naturen. Detta är en fantastisk upplevelse inte bara för turister utan även för lokalbefolkningen.  Ett gott samarbete med andra företag är också mycket viktigt för oss på DVVJ. På så sätt kan vi erbjuda våra gäster nya upplevelser. DVVJ erbjuder ett annat resealternativ, en resa med rälsbuss på sommaren. En resa längs Dalslands kanal ger möjlighet att utforska naturen utan bil, vandra eller förkorta cykelturen. Tågförbindelsen används också för rundresan med kanalbåt. Dessutom, naturligtvis så sorterar vi vårt avfall!

bottom of page