top of page
DVVJ Logotyp.png

Säkerhetsregler

 • Håll alltid ett avstånd på minst 20 meter mellan dressinerna.

 • Söderkommande dressiner (de som kommer från Bengtsfors) har förkörsrätt.

 • Dressiner kan uppnå en hög hastighet och det kan bli ett hårt fall om du spårar ur. SE UPP, KÖR EJ FÖR FORT

 • Spåret är rensat, men kvistar, stenar, skräp och dylikt kan förekomma på spåret. RISK KAN FINNAS FÖR URSPÅRNING. Var försiktig och om hinder finns på spåret är vi tacksamma om Ni rensar bort detta.

 • Var uppmärksam vid vägövergångar. STOPPLIKT gäller för dressinåkare.

 • Ta det lugnt i nedförsbackar. Tänk på mötande dressiner. Börja BROMSA I TID

 • Före Bengtsfors station vid skylt “Vänd dressin” skall dressin vändas och ledas tillbaka.

 • Det är ej tillåtet att fortsätta dressinåkning söder om Bengtsfors station.

 • Om Ni stannar till längst spåret en längre stund, för att äta, bada eller njuta av naturen, lyft dressinen av spåret.

 • Det finns två sätt att lyfta dressinen. Antingen i handtagen under bänken eller i ramen. LYFT EJ I SADEL ELLER STYRE, skador uppstår och orsakar dig problem på din dressintur.

 • Följ de anvisningar som ges på skyltar efter spåret.

 • För allas trevnad, ta med avfall och skräp. SKRÄPA EJ NED I NATUREN.

 • Sitt ner och trampa dressinen för att undvika olycksrisk.

 • Orsakas skada på dressinen på grund av ovarsamhet kan dressinhyraren bli ersättningsskyldig.

 • Längs spåret sitter det s.k. kilometertavlor med siffror på. Dess funktion är att du ska kunna veta var du befinner dig om något skulle hända. På så sätt hittar vi dig lätt. Håll koll på dessa!

bottom of page